UKRAINE CRIMEA
ウクライナのキエフをレポート

UKRAINE CRIMEA
ウクライナのクリミアをレポート

恋人の橋 "bridge of lovebirds"
Kiyev, gorod Kiyev, Ukraine 51 m W 


ソフィア広場 "St. Sophia Cathedral Area"
Sofiyevskaya ploshchad'
Kiyev, gorod Kiyev, Ukraine